Công Ty TNHH Sâm Ngọc Linh Cao Nguyên

[ad_1]

Công Ty TNHH Sâm Ngọc Linh Cao Nguyên

Tiếng Anh:

Ngoc Linh Ginseng Cao Nguyen Company Limited

Cong Ty TNHH Sam Ngoc Linh Cao Nguyen
Mã Số Thuế: 5801461795
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 36 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Cao Nguyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sâm Ngọc Linh Cao Nguyên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sâm Ngọc Linh Cao Nguyên?

✓ Trả lời: 5801461795

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sâm Ngọc Linh Cao Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sâm Ngọc Linh Cao Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sâm Ngọc Linh Cao Nguyên?

✓ Trả lời: Số 36 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sâm Ngọc Linh Cao Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Trần Cao Nguyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sâm Ngọc Linh Cao Nguyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]