Công Ty TNHH Rừng Cao Nguyên

[ad_1]

Công Ty TNHH Rừng Cao Nguyên

Tiếng Anh:

HIGHLAND FOREST COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Rung Cao Nguyen
Mã Số Thuế: 5801480396
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đưng Ksi, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Văn Dần
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Rừng Cao Nguyên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Rừng Cao Nguyên?

✓ Trả lời: 5801480396

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Rừng Cao Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Rừng Cao Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Rừng Cao Nguyên?

✓ Trả lời: Thôn Đưng Ksi, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Rừng Cao Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Dần

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Rừng Cao Nguyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]