Công Ty TNHH Ruby Skin

[ad_1]

Công Ty TNHH Ruby Skin

Tiếng Anh:

Ruby Skin Company Limited

Cong Ty TNHH Ruby Skin
Mã Số Thuế: 5801467726
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 38 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Ngô Thị Hường
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ruby Skin

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ruby Skin?

✓ Trả lời: 5801467726

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ruby Skin?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ruby Skin chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ruby Skin?

✓ Trả lời: 38 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Ruby Skin là ai?

✓ Trả lời: Ngô Thị Hường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ruby Skin?

✓ Trả lời: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

[ad_2]