Công Ty TNHH R&b Homestay – Coffee

[ad_1]

Công Ty TNHH R&b Homestay – Coffee

Cong Ty TNHH R&b Homestay – Coffee
Mã Số Thuế: 5801483319
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 6A Phan Đình Giót, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THÀNH MINH TÂN
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH R&b Homestay – Coffee

Mã số thuế của Công Ty TNHH R&b Homestay – Coffee?

✓ Trả lời: 5801483319

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH R&b Homestay – Coffee?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH R&b Homestay – Coffee chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH R&b Homestay – Coffee?

✓ Trả lời: 6A Phan Đình Giót, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH R&b Homestay – Coffee là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN THÀNH MINH TÂN

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH R&b Homestay – Coffee?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]