Công Ty TNHH Quỳnh Châu (qc)

[ad_1]

Công Ty TNHH Quỳnh Châu (qc)

Cong Ty TNHH Quynh Chau (qc)
Mã Số Thuế: 5801469995
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 3, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Đắc Giao Châu
Ngành nghề chính: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Quỳnh Châu (qc)

Mã số thuế của Công Ty TNHH Quỳnh Châu (qc)?

✓ Trả lời: 5801469995

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Quỳnh Châu (qc)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Quỳnh Châu (qc) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Quỳnh Châu (qc)?

✓ Trả lời: Thôn 3, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Quỳnh Châu (qc) là ai?

✓ Trả lời: Lê Đắc Giao Châu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Quỳnh Châu (qc)?

✓ Trả lời: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

[ad_2]