Công Ty TNHH Q'sky Beauty

[ad_1]

Công Ty TNHH Q’sky Beauty

Cong Ty TNHH Q’sky Beauty
Mã Số Thuế: 5801459362
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 132, Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Văn Quý
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Q’sky Beauty

Mã số thuế của Công Ty TNHH Q’sky Beauty?

✓ Trả lời: 5801459362

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Q’sky Beauty?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Q’sky Beauty chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Q’sky Beauty?

✓ Trả lời: Số 132, Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Q’sky Beauty là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Quý

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Q’sky Beauty?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]