Công Ty TNHH Pos 123

[ad_1]

Công Ty TNHH Pos 123

Tiếng Anh:

Pos 123 Company Limited

Cong Ty TNHH Pos 123
Mã Số Thuế: 5801462189
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 213 Bùi Thị Xuân, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Vũ Duy Quang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Pos 123

Mã số thuế của Công Ty TNHH Pos 123?

✓ Trả lời: 5801462189

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Pos 123?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Pos 123 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Pos 123?

✓ Trả lời: 213 Bùi Thị Xuân, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Pos 123 là ai?

✓ Trả lời: Phạm Vũ Duy Quang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Pos 123?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]