Công Ty TNHH Phụng Liên Dl

[ad_1]

Công Ty TNHH Phụng Liên Dl

Cong Ty TNHH Phung Lien Dl
Mã Số Thuế: 5801470856
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 32/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: HỒ CÔNG PHỤNG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phụng Liên Dl

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phụng Liên Dl?

✓ Trả lời: 5801470856

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phụng Liên Dl?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phụng Liên Dl chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phụng Liên Dl?

✓ Trả lời: Số 32/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phụng Liên Dl là ai?

✓ Trả lời: HỒ CÔNG PHỤNG

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phụng Liên Dl?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]