Công Ty TNHH Phúc Long Dalat

[ad_1]

Công Ty TNHH Phúc Long Dalat

Tiếng Anh:

Phuc Long Dalat Company Limited

Cong Ty TNHH Phuc Long Dalat
Mã Số Thuế: 5801460985
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 138, Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đình Long
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phúc Long Dalat

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phúc Long Dalat?

✓ Trả lời: 5801460985

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phúc Long Dalat?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phúc Long Dalat chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phúc Long Dalat?

✓ Trả lời: Số 138, Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phúc Long Dalat là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Long

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phúc Long Dalat?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]