Công Ty TNHH Phúc An Gia Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Phúc An Gia Lâm Đồng

Cong Ty TNHH Phuc An Gia Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801471708
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 206 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN CÔNG CHÁNH
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phúc An Gia Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phúc An Gia Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801471708

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phúc An Gia Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phúc An Gia Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phúc An Gia Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 206 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phúc An Gia Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN CÔNG CHÁNH

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phúc An Gia Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]