Công Ty TNHH Phi Liêng Xanh

[ad_1]

Công Ty TNHH Phi Liêng Xanh

Cong Ty TNHH Phi Lieng Xanh
Mã Số Thuế: 5801463344
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Thanh Bình, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Văn Hạp
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phi Liêng Xanh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phi Liêng Xanh?

✓ Trả lời: 5801463344

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phi Liêng Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phi Liêng Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phi Liêng Xanh?

✓ Trả lời: Thôn Thanh Bình, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phi Liêng Xanh là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Hạp

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phi Liêng Xanh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]