Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Giáo Dục Khải Minh

[ad_1]

Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Giáo Dục Khải Minh

Cong Ty TNHH Phat Trien Va Dau Tu Giao Duc Khai Minh
Mã Số Thuế: 5801480406
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: BL 01, KQH Thái Lâm, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Lương Bảo Thư
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Giáo Dục Khải Minh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Giáo Dục Khải Minh?

✓ Trả lời: 5801480406

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Giáo Dục Khải Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Giáo Dục Khải Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Giáo Dục Khải Minh?

✓ Trả lời: BL 01, KQH Thái Lâm, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Giáo Dục Khải Minh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Lương Bảo Thư

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Giáo Dục Khải Minh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]