Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm An Đức Trọng

[ad_1]

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm An Đức Trọng

Tiếng Anh:

TAM AN DUC TRONG EDUCATION DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Phat Trien Giao Duc Tam An Duc Trong
Mã Số Thuế: 5801483083
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 54A, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Thị Thống
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm An Đức Trọng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm An Đức Trọng?

✓ Trả lời: 5801483083

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm An Đức Trọng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm An Đức Trọng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm An Đức Trọng?

✓ Trả lời: Số 54A, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm An Đức Trọng là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Thống

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm An Đức Trọng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]