Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hoàng Nhi

[ad_1]

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hoàng Nhi

Tiếng Anh:

HOANG NHI EDUCATION DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Phat Trien Giao Duc Hoang Nhi
Mã Số Thuế: 5801483848
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số D16 KQH Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hoàng Thị Điệp Nhi
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hoàng Nhi

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hoàng Nhi?

✓ Trả lời: 5801483848

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hoàng Nhi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hoàng Nhi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hoàng Nhi?

✓ Trả lời: Số D16 KQH Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hoàng Nhi là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Thị Điệp Nhi

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Hoàng Nhi?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]