Công Ty TNHH Phát Khải Ad

[ad_1]

Công Ty TNHH Phát Khải Ad

Cong Ty TNHH Phat Khai Ad
Mã Số Thuế: 5801468180
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 23/22 Hải Thượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Huy Hoàng
Ngành nghề chính: Quảng cáo

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phát Khải Ad

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Khải Ad?

✓ Trả lời: 5801468180

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phát Khải Ad?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phát Khải Ad chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phát Khải Ad?

✓ Trả lời: 23/22 Hải Thượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phát Khải Ad là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Huy Hoàng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phát Khải Ad?

✓ Trả lời: Quảng cáo

[ad_2]