Công Ty TNHH Phần Mềm Hido

[ad_1]

Công Ty TNHH Phần Mềm Hido

Tiếng Anh:

Hido Software Co., Ltd

Cong Ty TNHH Phan Mem Hido
Mã Số Thuế: 5801464186
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 56 Suối Thông B1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hiến Đông
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phần Mềm Hido

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phần Mềm Hido?

✓ Trả lời: 5801464186

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phần Mềm Hido?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phần Mềm Hido chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phần Mềm Hido?

✓ Trả lời: 56 Suối Thông B1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phần Mềm Hido là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hiến Đông

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phần Mềm Hido?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]