Công Ty TNHH Ô Tô Đức Trọng

[ad_1]

Công Ty TNHH Ô Tô Đức Trọng

Tiếng Anh:

DUC TRONG AUTO COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH O To Duc Trong
Mã Số Thuế: 5801480477
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Võ Hùng Lợi
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ô Tô Đức Trọng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ô Tô Đức Trọng?

✓ Trả lời: 5801480477

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ô Tô Đức Trọng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ô Tô Đức Trọng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ô Tô Đức Trọng?

✓ Trả lời: Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Ô Tô Đức Trọng là ai?

✓ Trả lời: Võ Hùng Lợi

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ô Tô Đức Trọng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]