Công Ty TNHH Nông Trại Thời Thanh Xuân

[ad_1]

Công Ty TNHH Nông Trại Thời Thanh Xuân

Tiếng Anh:

NONG TRAI THOI THANH XUAN COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Nong Trai Thoi Thanh Xuan
Mã Số Thuế: 5801489046
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 9 Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-08-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-08-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Võ Thành Luân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nông Trại Thời Thanh Xuân

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Trại Thời Thanh Xuân?

✓ Trả lời: 5801489046

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nông Trại Thời Thanh Xuân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nông Trại Thời Thanh Xuân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nông Trại Thời Thanh Xuân?

✓ Trả lời: 9 Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nông Trại Thời Thanh Xuân là ai?

✓ Trả lời: Võ Thành Luân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nông Trại Thời Thanh Xuân?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]