Công Ty TNHH Nông Sản Nguyễn Thị Hiền

[ad_1]

Công Ty TNHH Nông Sản Nguyễn Thị Hiền

Cong Ty TNHH Nong San Nguyen Thi Hien
Mã Số Thuế: 5801484337
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đan Phượng 1, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Hiền
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nông Sản Nguyễn Thị Hiền

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Sản Nguyễn Thị Hiền?

✓ Trả lời: 5801484337

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nông Sản Nguyễn Thị Hiền?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nông Sản Nguyễn Thị Hiền chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nông Sản Nguyễn Thị Hiền?

✓ Trả lời: Đan Phượng 1, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nông Sản Nguyễn Thị Hiền là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Hiền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nông Sản Nguyễn Thị Hiền?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]