Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sunrice Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sunrice Việt Nam

Tiếng Anh:

SUNRICE VIETNAM AGRICULTURE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Nong Nghiep Sunrice Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801487306
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 64 Lương Định Của, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đào Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sunrice Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sunrice Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801487306

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sunrice Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sunrice Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sunrice Việt Nam?

✓ Trả lời: Số 64 Lương Định Của, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sunrice Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Đào Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sunrice Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]