Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dala

[ad_1]

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dala

Tiếng Anh:

DALA AGRICULTURE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Nong Nghiep Dala
Mã Số Thuế: 5801485838
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ Hồ Than Thở, Đường Hồ Xuân Hương, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Huỳnh Long Biên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dala

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dala?

✓ Trả lời: 5801485838

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dala?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dala chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dala?

✓ Trả lời: Tổ Hồ Than Thở, Đường Hồ Xuân Hương, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dala là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Long Biên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dala?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]