Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Yến Sang Anh

[ad_1]

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Yến Sang Anh

Tiếng Anh:

Yen Sang Anh High-tech Agriculture Company Limited

Cong Ty TNHH Nong Nghiep Cong Nghe Cao Yen Sang Anh
Mã Số Thuế: 5801458954
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 2, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Hải Yến
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Yến Sang Anh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Yến Sang Anh?

✓ Trả lời: 5801458954

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Yến Sang Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Yến Sang Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Yến Sang Anh?

✓ Trả lời: Thôn 2, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Yến Sang Anh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Hải Yến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Yến Sang Anh?

✓ Trả lời: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

[ad_2]