Công Ty TNHH Nice Hill

[ad_1]

Công Ty TNHH Nice Hill

Tiếng Anh:

Nice Hill Company Limited

Cong Ty TNHH Nice Hill
Mã Số Thuế: 5801464355
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 01 B Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Tuyển
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nice Hill

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nice Hill?

✓ Trả lời: 5801464355

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nice Hill?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nice Hill chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nice Hill?

✓ Trả lời: Số 01 B Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nice Hill là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Tuyển

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nice Hill?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]