Công Ty TNHH Nhật Hoàng 1977

[ad_1]

Công Ty TNHH Nhật Hoàng 1977

Cong Ty TNHH Nhat Hoang 1977
Mã Số Thuế: 5801461266
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu phố Quảng Đức, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đỗ Thu Huyền
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nhật Hoàng 1977

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nhật Hoàng 1977?

✓ Trả lời: 5801461266

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nhật Hoàng 1977?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nhật Hoàng 1977 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nhật Hoàng 1977?

✓ Trả lời: Khu phố Quảng Đức, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nhật Hoàng 1977 là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Thu Huyền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nhật Hoàng 1977?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]