Công Ty TNHH Nhà Lắp Ghép Holyhouse

[ad_1]

Công Ty TNHH Nhà Lắp Ghép Holyhouse

Cong Ty TNHH Nha Lap Ghep Holyhouse
Mã Số Thuế: 5801486694
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1219/22 Trần Phú, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Huỳnh Nguyệt Lý
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nhà Lắp Ghép Holyhouse

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nhà Lắp Ghép Holyhouse?

✓ Trả lời: 5801486694

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nhà Lắp Ghép Holyhouse?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nhà Lắp Ghép Holyhouse chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nhà Lắp Ghép Holyhouse?

✓ Trả lời: 1219/22 Trần Phú, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nhà Lắp Ghép Holyhouse là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Nguyệt Lý

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nhà Lắp Ghép Holyhouse?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]