Công Ty TNHH Nhà Hàng Thái Trân

[ad_1]

Công Ty TNHH Nhà Hàng Thái Trân

Cong Ty TNHH Nha Hang Thai Tran
Mã Số Thuế: 5801451229
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Lương Thế Vinh, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Thái Thu Thảo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nhà Hàng Thái Trân

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nhà Hàng Thái Trân?

✓ Trả lời: 5801451229

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nhà Hàng Thái Trân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nhà Hàng Thái Trân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nhà Hàng Thái Trân?

✓ Trả lời: 01 Lương Thế Vinh, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nhà Hàng Thái Trân là ai?

✓ Trả lời: Thái Thu Thảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nhà Hàng Thái Trân?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]