Công Ty TNHH Nhà Đất Hd

[ad_1]

Công Ty TNHH Nhà Đất Hd

Cong Ty TNHH Nha Dat Hd
Mã Số Thuế: 5801463464
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 4a/2 đường Lê Thánh Tôn, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đinh Hoàng Dương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nhà Đất Hd

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nhà Đất Hd?

✓ Trả lời: 5801463464

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nhà Đất Hd?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nhà Đất Hd chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nhà Đất Hd?

✓ Trả lời: 4a/2 đường Lê Thánh Tôn, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nhà Đất Hd là ai?

✓ Trả lời: Đinh Hoàng Dương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nhà Đất Hd?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]