Công Ty TNHH Nhà Của Ớt

[ad_1]

Công Ty TNHH Nhà Của Ớt

Tiếng Anh:

NHA CUA OT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Nha Cua Ot
Mã Số Thuế: 5801486510
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 19, đường Thiện Mỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: PHẠM THỊ KIỀU DIỄM
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nhà Của Ớt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nhà Của Ớt?

✓ Trả lời: 5801486510

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nhà Của Ớt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nhà Của Ớt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nhà Của Ớt?

✓ Trả lời: 19, đường Thiện Mỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nhà Của Ớt là ai?

✓ Trả lời: PHẠM THỊ KIỀU DIỄM

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nhà Của Ớt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]