Công Ty TNHH Nguyên Thành 68

[ad_1]

Công Ty TNHH Nguyên Thành 68

Cong Ty TNHH Nguyen Thanh 68
Mã Số Thuế: 5801462005
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 9 đường số 7 thôn Quảng Hiệp, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Ngọc Thành
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nguyên Thành 68

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nguyên Thành 68?

✓ Trả lời: 5801462005

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nguyên Thành 68?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nguyên Thành 68 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nguyên Thành 68?

✓ Trả lời: Số 9 đường số 7 thôn Quảng Hiệp, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nguyên Thành 68 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Thành

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nguyên Thành 68?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]