Công Ty TNHH Nguyên Khang Global

[ad_1]

Công Ty TNHH Nguyên Khang Global

Tiếng Anh:

NGUYEN KHANG GLOBAL COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Nguyen Khang Global
Mã Số Thuế: 5801483460
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1F Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đặng Trang Nhung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nguyên Khang Global

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nguyên Khang Global?

✓ Trả lời: 5801483460

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nguyên Khang Global?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nguyên Khang Global chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nguyên Khang Global?

✓ Trả lời: 1F Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nguyên Khang Global là ai?

✓ Trả lời: Đặng Trang Nhung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nguyên Khang Global?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]