Công Ty TNHH Nguồn Sáng Spa

[ad_1]

Công Ty TNHH Nguồn Sáng Spa

Cong Ty TNHH Nguon Sang Spa
Mã Số Thuế: 5801487560
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 04 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Bình Phương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nguồn Sáng Spa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nguồn Sáng Spa?

✓ Trả lời: 5801487560

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nguồn Sáng Spa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nguồn Sáng Spa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nguồn Sáng Spa?

✓ Trả lời: 04 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nguồn Sáng Spa là ai?

✓ Trả lời: Trần Bình Phương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nguồn Sáng Spa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]