Công Ty TNHH Ngọc Phong Kiệt

[ad_1]

Công Ty TNHH Ngọc Phong Kiệt

Cong Ty TNHH Ngoc Phong Kiet
Mã Số Thuế: 5801459877
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Võ Chí Công, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thanh Minh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ngọc Phong Kiệt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ngọc Phong Kiệt?

✓ Trả lời: 5801459877

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ngọc Phong Kiệt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ngọc Phong Kiệt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ngọc Phong Kiệt?

✓ Trả lời: 01 Võ Chí Công, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Ngọc Phong Kiệt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Minh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ngọc Phong Kiệt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]