Công Ty TNHH Ngọc Anh Land

[ad_1]

Công Ty TNHH Ngọc Anh Land

Tiếng Anh:

NGOC ANH LAND COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Ngoc Anh Land
Mã Số Thuế: 5801485443
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 337 Thôn Đà Lâm, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Vũ Lệ Thủy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ngọc Anh Land

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ngọc Anh Land?

✓ Trả lời: 5801485443

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ngọc Anh Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ngọc Anh Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ngọc Anh Land?

✓ Trả lời: Số 337 Thôn Đà Lâm, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Ngọc Anh Land là ai?

✓ Trả lời: Vũ Lệ Thủy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ngọc Anh Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]