Công Ty TNHH Nếp Tẻ

[ad_1]

Công Ty TNHH Nếp Tẻ

Tiếng Anh:

NEP TE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Nep Te
Mã Số Thuế: 5801488701
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 46 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-08-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-08-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Duy Phú
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nếp Tẻ

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nếp Tẻ?

✓ Trả lời: 5801488701

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nếp Tẻ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nếp Tẻ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nếp Tẻ?

✓ Trả lời: 46 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nếp Tẻ là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Duy Phú

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nếp Tẻ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]