Công Ty TNHH Năng Lượng Camellia

[ad_1]

Công Ty TNHH Năng Lượng Camellia

Tiếng Anh:

Camellia Energy Company Limited

Cong Ty TNHH Nang Luong Camellia
Mã Số Thuế: 5801462277
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 4, Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Hoàng Lan Chi
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Năng Lượng Camellia

Mã số thuế của Công Ty TNHH Năng Lượng Camellia?

✓ Trả lời: 5801462277

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Năng Lượng Camellia?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Năng Lượng Camellia chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Năng Lượng Camellia?

✓ Trả lời: Thôn 4, Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Năng Lượng Camellia là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Lan Chi

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Năng Lượng Camellia?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]