Công Ty TNHH Namo Yoga Fitness Da Lat

[ad_1]

Công Ty TNHH Namo Yoga Fitness Da Lat

Cong Ty TNHH Namo Yoga Fitness Da Lat
Mã Số Thuế: 5801485588
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 19 Trần Khánh Dư, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Phượng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Namo Yoga Fitness Da Lat

Mã số thuế của Công Ty TNHH Namo Yoga Fitness Da Lat?

✓ Trả lời: 5801485588

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Namo Yoga Fitness Da Lat?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Namo Yoga Fitness Da Lat chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Namo Yoga Fitness Da Lat?

✓ Trả lời: Số 19 Trần Khánh Dư, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Namo Yoga Fitness Da Lat là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Phượng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Namo Yoga Fitness Da Lat?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]