Công Ty TNHH Naco Việt Phú

[ad_1]

Công Ty TNHH Naco Việt Phú

Tiếng Anh:

Naco Viet Phu Co.ltd

Cong Ty TNHH Naco Viet Phu
Mã Số Thuế: 5801460230
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1350 Đồi Thông Tin, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Hải
Ngành nghề chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Naco Việt Phú

Mã số thuế của Công Ty TNHH Naco Việt Phú?

✓ Trả lời: 5801460230

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Naco Việt Phú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Naco Việt Phú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Naco Việt Phú?

✓ Trả lời: 1350 Đồi Thông Tin, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Naco Việt Phú là ai?

✓ Trả lời: Lê Hải

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Naco Việt Phú?

✓ Trả lời: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

[ad_2]