Công Ty TNHH Mùa Hoa Ban Trắng

[ad_1]

Công Ty TNHH Mùa Hoa Ban Trắng

Cong Ty TNHH Mua Hoa Ban Trang
Mã Số Thuế: 5801481022
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 1, Xã Đưng Knớ, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trương Thị Mỹ Vân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mùa Hoa Ban Trắng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mùa Hoa Ban Trắng?

✓ Trả lời: 5801481022

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mùa Hoa Ban Trắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mùa Hoa Ban Trắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mùa Hoa Ban Trắng?

✓ Trả lời: Thôn 1, Xã Đưng Knớ, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mùa Hoa Ban Trắng là ai?

✓ Trả lời: Trương Thị Mỹ Vân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mùa Hoa Ban Trắng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]