Công Ty TNHH MTV Xd Đăng Khôi

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Xd Đăng Khôi

Tiếng Anh:

DANG KHOI CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH MTV Xd Dang Khoi
Mã Số Thuế: 5801479954
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 21, Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Mai Khắc Đồng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Xd Đăng Khôi

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Xd Đăng Khôi?

✓ Trả lời: 5801479954

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Xd Đăng Khôi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Xd Đăng Khôi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Xd Đăng Khôi?

✓ Trả lời: Tổ 21, Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Xd Đăng Khôi là ai?

✓ Trả lời: Mai Khắc Đồng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Xd Đăng Khôi?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]