Công Ty TNHH MTV Xd & Tm Khánh Linh Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Xd & Tm Khánh Linh Lâm Đồng

Cong Ty TNHH MTV Xd & Tm Khanh Linh Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801479866
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Xuân Tuyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Xd & Tm Khánh Linh Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Xd & Tm Khánh Linh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801479866

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Xd & Tm Khánh Linh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Xd & Tm Khánh Linh Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Xd & Tm Khánh Linh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Xd & Tm Khánh Linh Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Tuyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Xd & Tm Khánh Linh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]