Công Ty TNHH MTV Thuyên Phan

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Thuyên Phan

Cong Ty TNHH MTV Thuyen Phan
Mã Số Thuế: 5801484672
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 1, Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phan Thị Thuyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Thuyên Phan

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thuyên Phan?

✓ Trả lời: 5801484672

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Thuyên Phan?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Thuyên Phan chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Thuyên Phan?

✓ Trả lời: Xóm 1, Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Thuyên Phan là ai?

✓ Trả lời: Phan Thị Thuyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Thuyên Phan?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]