Công Ty TNHH MTV Thúy Nguyễn

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Thúy Nguyễn

Cong Ty TNHH MTV Thuy Nguyen
Mã Số Thuế: 5801485108
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 70/14 Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Thúy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Thúy Nguyễn

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thúy Nguyễn?

✓ Trả lời: 5801485108

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Thúy Nguyễn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Thúy Nguyễn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Thúy Nguyễn?

✓ Trả lời: 70/14 Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Thúy Nguyễn là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Thúy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Thúy Nguyễn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]