Công Ty TNHH Mtv Thông Automotive Service

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Thông Automotive Service

Tiếng Anh:

Thong Automotive Service Company Limited

Cong Ty TNHH Mtv Thong Automotive Service
Mã Số Thuế: 5801462414
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa 84 TBĐ (D94-1), Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Thìn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Thông Automotive Service

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Thông Automotive Service?

✓ Trả lời: 5801462414

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Thông Automotive Service?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Thông Automotive Service chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Thông Automotive Service?

✓ Trả lời: Thửa 84 TBĐ (D94-1), Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Thông Automotive Service là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thìn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Thông Automotive Service?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]