Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long

Cong Ty TNHH Mtv Thanh Bao Long
Mã Số Thuế: 5801467003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hữu Đức
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long?

✓ Trả lời: 5801467003

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long?

✓ Trả lời: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Đức

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Thành Bảo Long?

✓ Trả lời: Bán buôn đồ uống

[ad_2]