Công Ty TNHH MTV Sx Và Thương Mại Đông Ấn

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Sx Và Thương Mại Đông Ấn

Cong Ty TNHH MTV Sx Va Thuong Mai Dong An
Mã Số Thuế: 5801486302
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 10B Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Duy Thái
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Sx Và Thương Mại Đông Ấn

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Sx Và Thương Mại Đông Ấn?

✓ Trả lời: 5801486302

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Sx Và Thương Mại Đông Ấn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Sx Và Thương Mại Đông Ấn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Sx Và Thương Mại Đông Ấn?

✓ Trả lời: Số 10B Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Sx Và Thương Mại Đông Ấn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Duy Thái

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Sx Và Thương Mại Đông Ấn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]