Công Ty TNHH MTV Phúc Duyên

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Phúc Duyên

Cong Ty TNHH MTV Phuc Duyen
Mã Số Thuế: 5801484168
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 865 T21 An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Võ Thị Thùy Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Phúc Duyên

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Phúc Duyên?

✓ Trả lời: 5801484168

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Phúc Duyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Phúc Duyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Phúc Duyên?

✓ Trả lời: Lô 865 T21 An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Phúc Duyên là ai?

✓ Trả lời: Võ Thị Thùy Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Phúc Duyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]