Công Ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar

Cong Ty TNHH MTV Nuoi Trong Va Che Bien Thuc Pham Thao Duoc Ladophar
Mã Số Thuế: 5801479129
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Lộc Quý, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN NGỌC KHUYẾN
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar?

✓ Trả lời: 5801479129

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar?

✓ Trả lời: Thôn Lộc Quý, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN NGỌC KHUYẾN

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Nuôi Trồng Và Chế Biến Thực Phẩm Thảo Dược Ladophar?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]