Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Đức

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Đức

Tiếng Anh:

Mtv Nguyen Duc Company Limited

Cong Ty TNHH Mtv Nguyen Duc
Mã Số Thuế: 5801466105
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 3 Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đức Hiếu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Đức

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Đức?

✓ Trả lời: 5801466105

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Đức?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Đức chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Đức?

✓ Trả lời: Số 3 Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Đức là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Hiếu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Đức?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]