Công Ty TNHH MTV Nam Quân Group

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Nam Quân Group

Tiếng Anh:

NAM QUAN GROUP COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH MTV Nam Quan Group
Mã Số Thuế: 5801484954
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 64/6 Thi Sách, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Bùi Ngọc Khoa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Nam Quân Group

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Nam Quân Group?

✓ Trả lời: 5801484954

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Nam Quân Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Nam Quân Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Nam Quân Group?

✓ Trả lời: Số 64/6 Thi Sách, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Nam Quân Group là ai?

✓ Trả lời: Bùi Ngọc Khoa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Nam Quân Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]