Công Ty TNHH Mtv Lê Thơ

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Lê Thơ

Cong Ty TNHH Mtv Le Tho
Mã Số Thuế: 5801463312
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 93 Triệu Việt Vương, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Mai Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Lê Thơ

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Lê Thơ?

✓ Trả lời: 5801463312

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Lê Thơ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Lê Thơ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Lê Thơ?

✓ Trả lời: 93 Triệu Việt Vương, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Lê Thơ là ai?

✓ Trả lời: Phạm Mai Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Lê Thơ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]